Doneren

Wij danken je hartelijk voor jouw steun, in welke vorm dan ook.

Tijdens de periode waarin er wegens de coronavirus maatregelen geen voorstellingen in de Nederlandse theaters plaats kunnen vinden worden er vele nieuwe initiatieven gestart in de culturele sector. Ook wij zijn hard aan het werk om ons publiek vermaak te bieden via onze livestreams, registraties van theatervoorstellingen en inmiddels - zij het mondjesmaat - met live evenementen met publiek.

Dit doen wij natuurlijk met heel veel liefde en de persoonlijke berichten die wij ontvangen van onze bezoekers en partners herinneren ons er aan waarom wij dit mooie vak beoefenen. Maar wij krijgen ook regelmatig de vraag van bezoekers of zij iets kunnen doen voor ons. En dat kan zeker! 

Het is nu mogelijk om een vrijwillige donatie te doen aan de Rijswijkse Schouwburg. Met behulp van jouw bijdrage zorgen wij ervoor dat je ook de komende jaren van voorstellingen in onze schouwburg kunt genieten. 

Steun ons

Geef € 110,- aan de schouwburg, het kost je slechts € 50,- netto
Als Vriend ondersteun je met een extra hoge Vriendenbijdrage de Rijswijkse Schouwburg nog meer terwijl het geen cent extra kost.
Met een periodieke schenking betaalt de fiscus een flink deel van jouw Vriendenbijdrage of anders gezegd je kunt via de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg de schouwburg laten mee delen in jouw fiscale voordeel!

We leggen het je graag uit:
Het is sinds 2014 eenvoudiger om een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar aan te gaan via een schenkingsovereenkomst; in plaats van een notariële akte. Aan een schenkingsovereenkomst zijn geen kosten verbonden.
De Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg en de schouwburg zelf zijn aangemerkt als culturele ANBI instelling. Een schenking aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die is aangemerkt als culturele instelling, levert in 2017 nog extra voordeel op in de inkomstenbelasting (IB) dankzij het laatste jaar waarin de Geefwet nog van kracht is. Bij jouw belastingaangifte wordt de gift voor 125% in aftrek genomen (tot een maximum van € 1.250.- per jaar). Vanaf 2018 wordt dat 100%. De belastingdienst accepteert dus dat je in 2017 meer aftrekt dan je eigenlijk hebt bijgedragen.

Gewone of periodieke bijdragen
• Gewone schenkingen kun je als aftrekpost voor jouw inkomstenbelasting opvoeren maar dan moet je rekening houden met een drempel (1% van jouw drempelinkomen, minimaal € 60,-) en een maximum (10% van jouw drempelinkomen).
• Periodieke schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kennen deze drempels niet en zijn onder de huidige wetgeving volledig fiscaal aftrekbaar mits:
1. vastgelegd in een “schenking overeenkomst” en
2. aangegaan voor ten minste vijf jaar.
Een periodieke schenking is dus de beste keus met de meeste voordelen voor je als schenker en zeker ook voor de schouwburg.

Een periodieke bijdrage geeft optimaal voordeel voor de schouwburg
Door een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg ben je Vriend van de Rijswijkse Schouwburg. Omdat de schouwburg je als Vriend waardeert, geeft zij een aantal privileges. De Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg voldoet aan alle door de belastingdienst gestelde voorwaarden waardoor jouw periodieke schenking volledig aftrekbaar is.

Rekenvoorbeelden
Stel je wilt netto 100 euro per jaar uitgeven dan kun je tussen 220 euro 
en 125 euro schenken (afhankelijk van jouw percentage voor de inkomstenbelasting; zie tabel)

Genoemde voorbeelden zijn indicatief en van toepassing voor periodieke schenkingen die beginnen in 2017 met een looptijd van 5 jaar. Let wel: een definitieve berekening in jouw belastingaangifte kan door afronding op hele euro's enigszins afwijken.

Overweeg daarom met dit voorbeeld om je jaarlijkse Vriendenbijdrage om te zetten in een periodieke schenking. Ook als je nog nooit een belastingaangifte hebt gedaan kan je het belastingvoordeel terug vragen via het zgn. T-biljet. Je blijft gewoon Vriend van de Rijswijkse Schouwburg met alle privileges en de schouwburg wordt er extra mee geholpen.
 

 

Hoe regel je een periodieke Vriendenbijdrage?

 

  • Vraag de Overeenkomst Periodieke gift bij ons aan. Stuur daarvoor een email naar vrienden@rijswijkseschouwburg.nl en wij sturen hem graag naar je op.

     

  • Onderteken de beide formulieren (een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger) en stuur deze beiden naar:

 

Rijswijkse Schouwburg (o.v.v. Schenkingen)
Antwoordnummer 10162
2280 VB Rijswijk

  • Wij vullen de formulieren aan met onder meer een transactienummer en ondertekenen.

  • Daarna ontvang je een het getekend "exemplaar voor de schenker" retour. Bewaar die overeenkomst in de administratie. Je moet deze overeenkomst kunnen overleggen indien de belastingdienst er om vraagt. 

  • De periodieke bijdrage wordt jaarlijks (eind augustus) automatisch van de bankrekening afgeschreven. 

  • Was je al Vriend dan vervalt jouw eerdere machtiging tot jaarlijkse incasso.

 

Wij helpen je graag!
Zeker met belastingen is elke situatie anders. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat je graag een berekening voor jouw eigen specifieke situatie wilt maken of dat je nog vragen heeft naar aanleiding van dit verhaal.
Neem dan per mail contact met ons op of bel met 070-3360077 voor een persoonlijke afspraak met de penningmeester van de Vrienden.

Laatste nieuws

Laden...

De laatste theaternieuwtjes uit Rijswijk in je mailbox?