Over ons

De Rijswijkse Schouwburg bestaat sinds 1991. Architect Boot van het Rotterdamse bureau Van den Broek & Bakema ontwierp het gebouw aan de Generaal Spoorlaan. Het is de eerste en enige volwaardige schouwburgaccommodatie in Rijswijk. Voor 1991 werden er wel voorstellingen gegeven, maar dan in zalen die daar eigenlijk niet op berekend waren. 

De Kleine Schouwburg
Voor de komst van de Rijswijkse Schouwburg werd er toneelgespeeld in het patronaatsgebouw Pax Intrantibus aan de Van Vredenburchweg. Later werd de aula van de Rijswijkse Openbare Scholengemeenschap (ROS) aan de Karmozijnstraat zodanig aangepast dat daar voor het eerst regelmatig voorstellingen konden worden gehouden. Veel nu bekende artiesten traden toen op in wat in de volksmond ‘De Kleine Schouwburg’ heette. Vanwege de beperkingen daarvan werd er echter nagedacht over de bouw van een echt op theatervoorstellingen geoutilleerde schouwburg. De beslissing daarover ging niet over één nacht ijs. De besprekingen startten in 1973. Pas in september 1987 besloot men een voorbereidingskrediet van 100.000 gulden beschikbaar te stellen voor een ontwerp.

Succes
In december 1987 werd het ontwerp van de schouwburg openbaar gemaakt en in januari stelde de gemeenteraad een krediet van negen miljoen beschikbaar. Men verwachtte toen dat het jaarlijkse exploitatietekort rond driekwart miljoen gulden zou uitkomen. Dat uiteindelijk in 1990 met de bouw kon worden gestart, is zeker te danken aan de toenmalige wethouder Van der Ende. Het kostte hem twee zware gemeenteraadsvergaderingen om het besluit aangenomen te krijgen. Nu de schouwburg zo'n succes is geworden, denkt niemand daar meer aan....

Laatste nieuws

Laden...

De laatste theaternieuwtjes uit Rijswijk in je mailbox?