Word Donateur

Geef € 110,- aan de schouwburg, het kost u slechts € 50,- netto
Als Vriend ondersteunt u met een extra hoge Vriendenbijdrage de Rijswijkse Schouwburg nog meer terwijl het u geen cent extra kost.
Met een periodieke schenking betaalt de fiscus een flink deel van uw Vriendenbijdrage of anders gezegd u kunt via de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg de schouwburg laten mee delen in uw fiscale voordeel!

We leggen het u graag uit:
Het is sinds 2014 eenvoudiger om een periodieke schenking voor minimaal vijf jaar aan te gaan via een “schenking overeenkomst” in plaats van een notariële akte. Aan een “schenking overeenkomst” zijn geen kosten verbonden.
De Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg en de schouwburg zelf zijn aangemerkt als culturele ANBI instelling. Een schenking aan een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), die is aangemerkt als culturele instelling, levert in 2017 nog extra voordeel op in de inkomstenbelasting (IB) dankzij het laatste jaar waarin de “Geefwet” nog van kracht is. Bij uw belastingaangifte wordt uw gift voor 125% in aftrek genomen (tot een maximum van € 1.250.- per jaar). Vanaf 2018 wordt dat 100%. De belastingdienst accepteert dus dat u in 2017 meer aftrekt dan u eigenlijk heeft bijgedragen.

Gewone of periodieke bijdragen
• Gewone schenkingen kunt u als aftrekpost voor uw inkomstenbelasting opvoeren maar dan moet u rekening houden met een drempel (1% van uw drempelinkomen, minimaal € 60,-) en een maximum (10% van uw drempelinkomen).
• Periodieke schenkingen aan een algemeen nut beogende instelling (ANBI) kennen deze drempels niet en zijn onder de huidige wetgeving volledig fiscaal aftrekbaar mits:
1. vastgelegd in een “schenking overeenkomst” en
2. aangegaan voor ten minste vijf jaar.
Een periodieke schenking is dus de beste keus met de meeste voordelen voor u als schenker en zeker ook voor de schouwburg.

Een periodieke bijdrage geeft optimaal voordeel voor de schouwburg
Door een periodieke schenking voor vijf jaar of meer af te spreken met de Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg bent u Vriend van de Rijswijkse Schouwburg. Omdat de schouwburg u als Vriend waardeert, geeft zij u een aantal privileges. De Stichting Vrienden van de Rijswijkse Schouwburg voldoet aan alle door de belastingdienst gestelde voorwaarden waardoor uw periodieke schenking volledig aftrekbaar is.

Rekenvoorbeelden
Stel u wilt netto 100 euro per jaar uitgeven dan kunt u tussen 220 euro
en 125 euro schenken (afhankelijk van uw percentage voor de inkomstenbelasting; zie tabel).

Genoemde voorbeelden zijn indicatief en van toepassing voor periodieke schenkingen die beginnen in 2017 met een looptijd van 5 jaar. Let wel: een definitieve berekening in uw belastingaangifte kan door afronding op hele euro's enigszins afwijken.

Overweeg daarom met dit voorbeeld om uw jaarlijkse Vriendenbijdrage om te zetten in een periodieke schenking. Ook als u nog nooit een belastingaangifte heeft gedaan kunt u het belastingvoordeel terug vragen via het zgn. T-biljet. U blijft gewoon Vriend van de Rijswijkse Schouwburg met alle privileges en de schouwburg wordt er extra mee geholpen.
 

Hoe regelt u een periodieke Vriendenbijdrage?

  • Onderteken de beide formulieren (een exemplaar voor de schenker en een exemplaar voor de ontvanger) en stuur deze beiden naar:

Rijswijkse Schouwburg (o.v.v. Schenkingen)
Antwoordnummer 10162
2280 VB Rijswijk

  • Wij vullen de formulieren aan met onder meer een transactienummer en ondertekenen.
  • Daarna ontvangt u een het getekende "exemplaar voor de schenker" retour. Bewaar die overeenkomst in uw administratie. U moet deze overeenkomst kunnen overleggen indien de belastingdienst er om vraagt. 
  • De periodieke bijdrage wordt jaarlijks (eind augustus) automatisch van uw bankrekening afgeschreven. 
  • Was u al Vriend dan vervalt uw eerdere machtiging tot jaarlijkse incasso.

Wij helpen u graag!
Zeker met belastingen is elke situatie anders. Daarom kunnen wij ons voorstellen dat u graag een berekening voor uw eigen specifieke situatie wilt maken of dat u nog vragen heeft naar aanleiding van dit verhaal.
Neem dan per mail contact met ons op of bel met 070-336007 voor een persoonlijkje afspraak met de penningmeester van de Vrienden.

Winkelmandje

U heeft geen voorstellingen in uw winkelmandje.

Er is iets misgegaan met het laden van dit evenement. Probeer het later nogmaals.