Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht tijdens het samenstellen van deze website, is het mogelijk dat gepubliceerde informatie onjuist of onvolledig is. Wij trachten dit te voorkomen, maar kunnen fouten niet uitsluiten.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen, recensies, interviews en dergelijke op de site zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de Rijswijkse Schouwburg ofwel van het bij de voorstelling betrokken impresariaat.

Bezoekers van de website van de Rijswijkse Schouwburg, of van aan de Rijswijkse Schouwburg gekoppelde sites, mogen geen beelden, informatie, teksten en dergelijke openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van de Rijswijkse Schouwburg.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun volledigheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De Rijswijkse Schouwburg is niet aansprakelijk te houden voor (in)directe schade, van welke aard dan ook, die voortkomt uit of in welk opzicht dan ook verband houdt met het gebruik van onze website(s) of een eventueel tijdelijke onmogelijkheid onze site(s) te bereiken. Tevens zijn wij niet aansprakelijk voor (in)directe schade ten gevolge van informatie die door middel van onze site(s) verkregen is.

De van jouw ,bij de Rijswijkse Schouwburg, bekende persoonsgegevens zullen door de Rijswijkse Schouwburg niet worden verkocht of ter beschikking worden gesteld aan derden.

Bij (kortings)acties en dergelijke kan geen restitutie worden verleend op reeds verkochte kaarten. Gewonnen prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld.

Bezoekersvoorwaarden
Download hier de bezoekersvoorwaarden zoals deze van toepassing zijn bij het bezoek aan een theater. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door het VSCD.

Als eerste op de hoogte zijn? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!