Spelregels

Aanvang –en eindtijden
Kijk op je entreebewijs voor de aanvangstijd van de voorstelling. Dit verschilt per voorstelling, evenals de eindtijd en een eventuele pauze. De eindtijd, mits ons bekend, staat op de website vermeld bij de betreffende voorstelling. Dit is een verwachte eindtijd, onder voorbehoud van eventuele uitloop. De werkelijke eindtijd is afhankelijk van diverse factoren (applaus, toegiften etc.) en kan dus afwijken van hetgeen op deze website wordt vermeld.

Toegangskaart kwijt
In de meeste gevallen kan de Rijswijkse Schouwburg kopiekaarten verstrekken. Wel zijn hier kosten aan bevonden.

Verhindering
Als je onverhoopt verhinderd bent, heb je geen recht op restitutie van het geldbedrag van de theaterkaarten.

Wijzigingen
Alle programma- en prijsgegevens zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Soms blijkt pas na de kaartuitgifte dat het voor de kwaliteit van een voorstelling beter is het stoelenplan te wijzigen. Hierdoor kan het voorkomen dat er een andere stoel wordt toegewezen dan er op uw theaterkaarten staat vermeld. 

Kaarten gekocht via derden
Als een voorstelling onverhoopt wordt afgelast, krijg je voor kaarten die bij derden zijn gekocht, het geldbedrag van de betreffende partij terug. Wij zijn geen aanspreekpunt voor kaarten gekocht bij andere partijen.

Kortingsacties
Kortingsacties gelden niet met terugwerkende kracht. Op kaarten die al eerder gekocht zijn, wordt achteraf geen (gedeeltelijke) restitutie verleend.

Tijdens de voorstelling
• Het is tijdens de voorstelling niet toegestaan te eten of te drinken.
• Het maken van foto’s, film- of geluidsopnames is tijdens de voorstelling niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van het theater en de betrokken producent.
• Mobiele telefoons moeten tijdens de voorstelling uit staan.

Laatkomers 
Om te voorkomen dat het reeds aanwezige publiek en de uitvoerenden hinder ondervinden van laatkomers is er na aanvang van de voorstelling geen toegang meer mogelijk. Laatkomers kunnen in de eerste pauze - mits er met een pauze gespeeld wordt - hun plaatsen in de zaal innemen.

Mobiele telefoons
We verzoeken je dringend voor aanvang van de voorstelling je mobiele telefoon uit te schakelen.

Beeld- of geluidsopnamen
Het is verboden foto-, video- of geluidsopnamen te maken tijdens voorstellingen.

Disclaimer
Bekijk onze disclaimer.

Bezoekersvoorwaarden
Voor zover daarvan niet nadrukkelijk wordt afgeweken, zijn de Algemene Bezoekersvoorwaarden van de VSCD van toepassing. Zoals gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 268/2002.

Uw vraag niet beantwoord?
Bekijk dan onze pagina met veelgestelde vragen of neem contact met ons op.

Volg de Rijswijkse Schouwburg op

De laatste theaternieuwtjes uit Rijswijk in je mailbox?