Lid Raad van Toezicht (m/v)

In verband met het aftreden van een van de leden van de Raad van Toezicht, zoekt De Rijswijkse Schouwburg per 1 september 2023 een Lid Raad van Toezicht met het profiel Marketing

Wie zijn wij?

De Rijswijkse Schouwburg is een centraal gelegen en goed bereikbaar theater met een zaal van 700 bezoekers, een multifunctionele kleine zaal en een gezellig theatercafé. Met een club van ruim 20 vaste collega's en 20 oproepkrachten faciliteren we professionele- en amateurvoorstellingen, verhuren we ruimtes en ontvangen we onze bezoekers met gastvrijheid hoog in het vaandel.

Missie

De Rijswijkse Schouwburg is een fysieke plek die mensen uit Rijswijk en omstreken inspireert en vermaakt met een evenwichtig, toegankelijk en divers programma. Van professionele tot amateurvoorstellingen en op locaties binnen en buiten. Dankzij de uiteenlopende genres en vormen van voorstellingen en de professionele horeca en zalenverhuur weet De Rijswijkse Schouwburg zowel het particuliere als het zakelijke publiek het hele jaar rond aan te trekken, te verrijken en te verbinden.

Raad van Toezicht

De principes van de Governance Code Cultuur 2019 vormen het uitgangspunt voor het besturingsmodel van De Rijswijkse Schouwburg. De Governance Code Cultuur bevordert goed toezicht en is een richtlijn voor het invullen van goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording.

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directeur/bestuurder en daarmee de continuïteit (in al haar facetten en aandachtsvelden) van de schouwburg. Tevens staat de Raad van Toezicht de directeur/bestuurder met raad en advies terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad van Toezicht zich naar het belang van de stichting. Daarin onderschrijft zij de inhoudelijke missie en visie van de Rijswijkse Schouwburg. De Raad van Toezicht treedt op als werkgever van de directeur/bestuurder en neemt in haar taak als toezichthouder toepasselijke wet- en regelgeving, de bepalingen van de statuten en Governance Code Cultuur in acht.

De Raad van Toezicht komt vier keer formeel per jaar in vergadering bijeen. Conform de Governance Code Cultuur en statuten van de stichting bedraagt de zittingstermijn van de leden van de Raad van Toezicht vier jaar, met eenmaal de mogelijkheid tot herbenoeming.

Algemene criteria Raad van Toezicht

Naast affiniteit met de missie en strategische doelstellingen van De Rijswijkse Schouwburg en voldoende beschikbaarheid, beschikken leden van de Raad van Toezicht over de volgende kwaliteiten:

• Kan kritisch en onafhankelijk bijdragen aan de besluitvorming binnen de RvT en kan omgaan met verschillende belangen;

• Beschikt over een goed inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen;

• Beschikt over een breed relevant netwerk en is bereid tot inzet van dit netwerk ten bate van de stichting;

• Heeft affiniteit met en inzicht in de culturele sector en een visie op de rol van kunst en cultuur in de samenleving;

• Heeft kennis van en ervaring met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en de rol van de toezichthouder hierbij;

• Weet een goede balans aan te brengen tussen betrokkenheid en distantie;

• Is integer;

• Heeft kennis van en inzicht in financiën, kan cijfers lezen en inzichtelijk maken

 

Deskundigheidsprofiel Lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied Marketing

• Heeft ruime kennis en ervaring van de hedendaagse (podium kunst) in de ruimste zin van het woord.

• Ziet de ontwikkelingen in de maatschappij en begrijpt hoe de Rijswijkse Schouwburg en het aanbod aantrekkelijk blijft voor een steeds breder publiek;

• Heeft specifieke kennis van marketing en communicatie, en kan de Rijswijkse Schouwburg van daaruit adviseren;

• Beschikt over een bedrijfsmatige visie; denkt vanuit business cases en kansen, zonder de risico’s uit het oog te verliezen;

• Begrijpt wat (cultureel) ondernemen inhoudt in een ‘not for profit sector’;

• Weet de publieke waarde van Kunst en Cultuur vanuit een zakelijke benadering te benoemen;

• Beschikt over een zakelijk netwerk, met name in de Randstad (Zuid - Noord Holland en Utrecht)

 

De Rijswijkse Schouwburg streeft naar diversiteit in personeel, programma, partners en publiek. Daarom nodigen wij nadrukkelijk mensen met verschillende achtergronden in afkomst en cultuur uit om te solliciteren. Het streven is om de RvT zodanig samen te stellen dat verschillende kennisvelden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn.

De functies voor de Raad Van Toezicht zijn onbezoldigd. De Rijswijkse Schouwburg biedt de leden van haar Raad van Toezicht – ter ondersteuning van hun taakuitoefening – de mogelijkheid tot het kosteloos bijwonen van (een deel van) de activiteiten binnen de schouwburg.

Jouw reactie en/of vragen over de functie kunnen gemaild worden naar onze directeur-bestuurder Renée van Ingen (renee@rijswijkseschouwburg.nl)

Als eerste op de hoogte zijn? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief!